Zwroty


Zgodnie z obowiązującą ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie, jak np. bezpośredni koszt zwrotu i obowiązek zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni.
Z myślą o naszych klientach okres odstąpienia od umowy wydłużyliśmy do 30 dni.

Przesyłkę zwrotną należy odesłać na adres:
 
Step2Health Sp. z o.o.
ul. Armii Poznań 36
62-200 Gniezno

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest TUTAJ.
Taki dokument możesz nam również dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres mailowy: bok@step2health.pl

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.

Pamiętaj! 
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu każdego towaru, w tym również koszty zwrotu w przypadku gdy towar, ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, czyli wówczas kiedy koszt odesłania jest wyższy niż zwykła paczka pocztowa
.