Telezdrowie. Jak wygląda opieka medyczna on-line w Polsce.

Jednym z elementów e-zdrowia jest teleopieka, czyli pomoc medyczna on-line. O wadach i zaletach e-zdrowia szeroko pisaliśmy w artykule: "E-zdrowie w Polsce. Wady i zalety." W jej ramach nowoczesne technologie wykorzystywane są do zwiększenia bezpieczeństwa osób chorych, niesamodzielnych oraz znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia. Z teleopieką najbardziej kojarzy się bransoletka ratująca życie z przyciskiem SOS dla seniorów. Ale zdalna opieka medyczna może dotyczyć także kobiet w ciąży i osób potrzebujących wsparcia psychicznego.

Czym jest telezdrowie?

Telezdrowie to jedna z usług opiekuńczych, w której nowoczesne technologie i rozwiązania są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób, które nie zawsze są w stanie same o nie zadbać z powodu choroby, niepełnosprawności, podeszłego wieku i wszelkiego rodzaju ograniczeń, które te stany powodują. Teleopieka umożliwia otrzymanie natychmiastowej pomocy medycznej w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub bezpośredniego zagrożenia życia.

Teleopieka to nie tylko zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, ale także lepsze funkcjonowanie i samodzielność jej użytkownika. Dzięki niej osoby niesamodzielne mogą m.in. same zamieszkać lub zostać w domu bez opieki bliskich. Zwiększa się także komfort rodziny - nie ma konieczności rezygnowania z pracy zawodowej i zmiany miejsca zamieszkania, gdy rodzice lub dziadkowie przestaną być w pełni samodzielni. Co ważne, teleopieka w Polsce nie dotyczy wyłącznie seniorów i niepełnosprawnych. Z możliwości, które daje mogą skorzystać także kobiety w ciąży oraz młodzież i dorośli potrzebujący wsparcia psychicznego.

Należy pamiętać, że telezdrowie to nie do końca to samo, co telekonsultacje medyczne. W pierwszym przypadku opieka dotyczy ułatwionego dostępu do pomocy medycznej w nagłych przypadkach (pogorszenie stanu zdrowia, zasłabnięcie, utrata przytomności). Owszem, istnieje możliwość rozmowy z przeszkoloną osobą z personelu medycznego, jednak telekonsultacje to pojęcie szersze, w które wpisują się także okresowe przeglądy, konsultacje specjalistyczne, badania, monitorowanie stanu zdrowia i wyników leczenia.

Jak wygląda teleopieka w Polsce?

Teleopieka w Polsce jest nową formą wsparcia. Dotyczy przede wszystkim seniorów i osób niesamodzielnych. Działa w oparciu o informatyczne systemy ratunkowe, wykorzystujące Internet i sieć komórkową. Udzielanie pomocy medycznej on-line sprowadza się do:

  • elektronicznych czujników z przyciskiem SOS, który uruchamia osoba znajdująca się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia (tzw. opaska telemedyczna lub bransoletka ratująca życie);
  • elektronicznych czujników, które same wysyłają sygnał SOS, gdy zarejestrują nieprawidłowe zdarzenie (upadek, nieprawidłową wartość ciśnienia tętniczego itp.);
  • systemów monitorujących otoczenie pacjenta (czujniki ruchu, gazu, dymu), które wysyłają sygnał o niebezpieczeństwie;
  • specjalnych infolinii, na które może zadzwonić osoba w przypadku pogorszenia się samopoczucia;
  • urządzeń pomiarowych, które wysyłają dane do medycznych centrów telemonitoringu obsługiwanych przez personel medyczny.

Teleopieka w Polsce jest świadczona przede wszystkim przez prywatne placówki medyczne lub inne uprawnione do tego podmioty. Skorzystanie z tego rodzaju usług opiekuńczych wymaga wykupienia specjalnego pakietu, dzięki któremu zyskuje się specjalne urządzenie (opaskę telemedyczną, bransoletkę życia, detektor tętna płodu) i dostęp do aplikacji mobilnej na określony czas.

Coraz częściej teleopieka w Polsce jest finansowana ze środków samorządu terytorialnego. W wielu miastach seniorom funduje się bransoletki życia w ramach polityki senioralnej, zdrowotnej i społecznej. Uruchamiane są także specjalne darmowe infolinie. Pod telefonem dyżurują pielęgniarki, lekarze, ratownicy medyczni i psychologowie, którzy w razie potrzeby przekierowują zgłoszenie na numer alarmowy.

Mimo że telezdrowie w Polsce dopiero się rozwija i brakuje jeszcze optymalnych rozwiązań prawnych i finansowych, już teraz wiadomo, że zdalna opieka medyczna stanie się koniecznością. Ma na to wpływ starzejące się społeczeństwo i wciąż trudna sytuacja w ochronie zdrowia. Perspektywy są dobre, zwłaszcza, że polska kadra informatyczna specjalizująca się w teleinformatyce (ICT) należy do europejskiej czołówki.

Teleopieka dla seniora

Zdalna opieka senioralna to przede wszystkim opaski telemedyczne i bransoletki ratujące życie. Przypominają one zegarek - są lekkie, niewielkie i wodoodporne, dlatego seniorzy chętnie je noszą, ponieważ nie ograniczają w żaden sposób codziennego funkcjonowania. Bransoletka może łączyć się z aplikacją mobilną na smartfona członka rodziny (lub innego opiekuna) i/lub całodobowym systemem teleopieki.

W zależności od rodzaju bransoletka życia może mieć różne funkcje. Najbardziej podstawowe modele są wyposażone wyłącznie przycisk SOS, po którego naciśnięciu zostaje wysłany sygnał alarmowy do osób połączonych z urządzeniem. Dostępne są także opaski, które monitorują parametry życiowe, przypominają o zażyciu leków, mają detektor upadków oraz lokalizator GPS.

Teleopieka dla kobiet w ciąży

Teleopieka w Polsce dotyczy również kobiet w ciąży. Przyszłe mamy, które są aktywne lub zmagają się z różnego rodzaju zaburzeniami i schorzeniami przewlekłymi (np. chorują na cukrzycę), również mogą skorzystać z bransoletki ratującej życie lub opaski telemedycznej. Dzięki temu otrzymają natychmiastową pomoc w sytuacji zagrożenia.

Zdalna opieka medyczna kobiet w ciąży jest możliwa również dzięki detektorom tętna płodu. Jest to nic innego jak przenośne (zdalne) KTG. Urządzenie ma wbudowane sondy i czujniki, które zbierają dane dotyczące akcji serca płodu i czynności skurczowej macicy, a następnie przekazują je do medycznego centrum telemonitoringu. Tam doświadczone położne na bieżąco analizują wyniki badania. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości personel medyczny kontaktuje się z ciężarną i udziela dalszych wskazówek (np. konieczność powtórzenia badania lub wezwania karetki).Telekonsultacje psychologiczne

Jedną z form teleopieki są telekonsultacje psychologiczne, czyli tzw. telefony zaufania. Są one przeznaczone dla osób w trudnej sytuacji życiowej (m.in. depresja, uzależnienie, myśli samobójcze). Jest to pomoc doraźna, podczas której dyżurni psychologowie wysłuchają, poinformują o możliwościach pokonania kryzysu, a w razie potrzeby skierują sprawę do odpowiednich służb. Takie telekonsultacje są bezpłatne.

Redakcja Step2Health / Angelika Janowicz


(319)