Rodzaje zawałów serca - czym się od siebie różnią?

W praktyce klinicznej wyróżnia się różne rodzaje zawałów serca. Klasyfikacja pozwala ustalić, który obszar mięśnia sercowego uległ uszkodzeniu oraz dopasować odpowiedni sposób leczenia i rehabilitacji kardiologicznej. Rodzaj zawału ustala się na podstawie badania elektrokardiograficznego.

Jakie są rodzaje zawałów serca?

Zawał mięśnia sercowego to groźna dla zdrowia i życia sytuacja, w której dochodzi do zablokowania przepływu krwi przez tętnice wieńcowe, które zaopatrują komórki serca w tlen i substancje odżywcze. Prowadzi to do ich nieodwracalnego zniszczenia i martwicy, a tym samym zaburzeń funkcjonowania mięśnia sercowego. Więcej i szerzej opisaliśmy to dla Was w artykule: „Co to jest zawał mięśnia sercowego i jak wygląda serce po zawale”

Istnieją różne rodzaje zawałów serca. W podziale bierze się pod uwagę przede wszystkim lokalizację martwicy, zachowanie odcinka ST (oznaczającego wczesną repolaryzację mięśnia komór serca) w badaniu elektrokardiograficznym (EKG), a także etapu, na którym jest choroba (np. ostry zawał serca, “przed zawał”). Rodzaje zawałów wpływają na postępowanie lecznicze i rehabilitacyjne oraz na rokowanie.

Rodzaje zawałów serca ze względu na lokalizację to:

 • zawał ściany przedniej,
 • zawał przednio-boczny,
 • zawał przednio-przegrodowy,
 • zawał dolnej ściany serca,
 • zawał tylnej ściany serca,
 • zawał podwsierdziowy,
 • rozległy zawał przedni.

Jeżeli doszło do niedotlenienia i uszkodzenia dużego obszaru mięśnia sercowego używa się określenia zawał rozległy.

Inne rodzaje zawałów serca to:

 • ostry zawał serca,
 • cichy zawał serca,
 • stan przedzawałowy, określany także mianem “przed zawał”.

Rodzaje zawałów serca w zależności od lokalizacji

Cechy niedokrwienia w zapisie elektrokardiograficznym pojawiają się w różnych odprowadzeniach. Na ich podstawie lekarze są w stanie określić rodzaje zawałów serca ze względu na lokalizację. Dokładna analiza EKG dostarcza także informacji, które naczynia wieńcowe uległy krytycznemu zwężeniu lub zablokowaniu, a tym samym, gdzie w mięśniu sercowym zlokalizowana jest martwica.

Rozległy zawał przedni jest widoczny w odprowadzeniach V1-V6, I i aVL. Dochodzi w nim do zwężenia światła gałęzi okalającej lewej tętnicy wieńcowej. Natomiast zawał ściany przedniej wykazuje nieprawidłowości w odprowadzeniu V3 i V4. Tego typu niedokrwienia mają z reguły gorsze rokowanie. Jeżeli cechy niedokrwienia widoczne są w V1-V4 można podejrzewać zablokowanie gałęzi międzykomorowej przedniej, czyli zawał przednio-przegrodowy.

Zawał dolnej ściany serca to zwężenie prawej tętnicy wieńcowej. Objawia się on w EKG w odprowadzeniach II, III i aVF. Ma on niepomyślne rokowanie, jeżeli obejmuje prawą komorę. Martwica tylnej ściany jest widoczna w V1 i V2. Charakterystyczny jest dla niej dodatni załamek T. Dochodzi do niej, gdy zostanie zwężone światło dalszego odcinka gałęzi okalającej lewej tętnicy wieńcowej lub tylno-bocznej odnogi gałęzi zstępującej prawej tętnicy wieńcowej.

Zawał serca STEMI i NSTEMI

Na podstawie zapisu EKG można ustalić także dwa inne rodzaje zawałów serca: STEMI i NSTEMI. Pod uwagę brany jest odcinek ST, który oznacza repolaryzację komór serca. Może być on uniesiony lub nie. W obu przypadkach przyczyna zawału jest taka sama - zmniejszenie przepływu krwi przez naczynia wieńcowe.

 • zawał STEMI (ST Elevation Myocardial Infarction) - z uniesieniem odcinka ST; przyczyną jest całkowite ustanie przepływu krwi przez naczynia wieńcowe.
 • zawał NSTEMI (No ST Elevation Myocardial Infarction) - bez uniesienia odcinka ST; przyczyną jest niecałkowite ograniczenie przepływu krwi.

Objawy zawału serca STEMI i NSTEMI są takie same. Rodzaj niedokrwienia można rozpoznać jedynie w badaniach.

Ponowny i ostry zawał serca

Ostry zawał serca to określenie na nagłe ograniczenie przepływu krwi przez naczynia wieńcowe, które prowadzi do martwicy mięśnia sercowego. Może przebiegać on z uniesieniem odcinka ST lub bez i być zlokalizowany w różnych obszarach.

Natomiast termin “ponowny zawał serca” jest używany w odniesieniu do osób, u których doszło do niedotlenienia tkanek mięśnia sercowego po raz kolejny. Może być także zlokalizowany w różnych obszarach serca. Błędem jest nazywanie ponownym zawałem serca przewlekłej choroby niedokrwiennej serca. Są to dwie różne jednostki chorobowe..

Czym jest cichy zawał serca?

Ciekawym zjawiskiem jest cichy zawał serca. Jest to określenie, które używa się w odniesieniu do niedokrwienia mięśnia sercowego, które przebiega bez jego charakterystycznych objawów, do których zalicza się przede wszystkim:

 • silny, piekący ból za mostkiem, który promieniuje do lewej ręki,
 • duszność,
 • uczucie lęku,
 • nadmierne pocenie się,
 • znacznie pogorszenie samopoczucia.

Cichy zawał serca może powodować jedynie osłabienie, zmęczenie, uczucie kołatania serca oraz ból brzucha i nudności. Niekiedy pojawia się ból w klatce piersiowej, jednak jest on niecharakterystyczny i zwykle niezbyt nasilony. Na wystąpienie cichego zawału są najbardziej narażone kobiety oraz osoby chorujące na cukrzycę.

Pacjenci, u których wystąpił cichy zawał, często nie zdają sobie z tego sprawy, a o nieprawidłowościach dowiadują się przypadkowo po fakcie, podczas rutynowego badania EKG. A nierzadko zdarza się, że zawał może trwać kilka dni. Więcej na ten temta przeczytacie w artykule: „Czy zawał może trwać kilka dni i jak uchronić się przed zawałem”. Jest to groźna sytuacja, ponieważ nierozpoznany i nieleczony zawał serca (nawet, gdy nie powoduje dużej martwicy) prowadzi do groźnych powikłań.

“Przed zawał” czyli stan przedzawałowy

Stan przedzawałowy lub “przed zawał” to określenia, które nie występują oficjalnie w terminologii medycznej i nie zalicza się do rodzajów zawałów serca. Często jednak są używane przez pacjentów i lekarzy do nazwania sytuacji, w której do mięśnia sercowego dostarczana jest niewystarczająca ilość tlenu (w stosunku do jego zapotrzebowania), czyli choroby niedokrwiennej serca. Jeżeli nie zostanie podjęte odpowiednie leczenie, stan ten może prowadzić do rozwinięcia się ostrego zawału serca.

Objawy, które wskazują na stan przedzawałowy

 • ból za mostkiem o charakterze dławiącym i uciskającym, który nasila się po wysiłku, w sytuacji stresującej lub po spożyciu posiłku;
 • ustąpienie dolegliwości bólowych po odpoczynku lub zażyciu nitrogliceryny;
 • łatwa męczliwość i zmniejszenie tolerancji wysiłku,
 • osłabienie.

Przyczyną stanu przedzawałowego jest przede wszystkim styl życia. Najbardziej narażone są osoby, które palą papierosy, są otyłe, mają siedzący tryb życia, ich dieta jest bogata w tłuszcze, chorują na nadciśnienie tętnicze lub cukrzycę. W zapobieganiu choroby ważna jest modyfikacja czynników ryzyka oraz poddawanie się regularnym badaniom: testy laboratoryjne krwi, ciśnienie krwi, EKG i poziom glukozy.

Warto więc zaopatrzyć sie w urządzenia, które świetnie sprawdzają się warunkach domowych. Mowa tu oczywiście o urządzeniach mobilnych do ochrony zdrowia a konkretnie MONITORY EKG. Te nowoczesne, przenośne i mobilne monitory pracy serca służą do diagnostyki wszelikich nieprawidłowości i zaburzeń rytmu serca. 

rodzaje_zawałów_kardiamobile_6L_sprawdź_ofertę

Redakcja Step2Health / Angelika Janowicz

Tagi: zawał serca
(9928)